Czym jest OSA?

OSA, czyli Ogólnopolski Spis Autyzmu, to badanie sytuacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera w Polsce.

Badania miały formę ankiet dla osób z autyzmem i ich rodziców, indywidualnych wywiadów z osobami z autyzmem oraz wywiadów grupowych z rodzicami osób z autyzmem.

Dlaczego powstała OSA?

Celem OSY jest wypełnienie luki w wiedzy na temat sytuacji młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera w Polsce.

Szczególną uwagę w badaniu poświęcono wysokofunkcjonującym osobom z autyzmem i osobom z zespołem Aspergera, które wzięły udział w indywidualnych wywiadach oraz samodzielnie wypełniły ankietę OSY.

Kto stworzył OSĘ?

Ogólnopolski Spis Autyzmu został przeprowadzony przez badaczy i praktyków z Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia Innowacji Społecznych "Mary i Max" oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Czego dotyczyła OSA?

Ogólnopolski Spis Autyzmu dotyczył 8 głównych obszarów: informacji demograficznych, zdrowia, edukacji, kontaktów z innymi, zainteresowań i czasu wolnego, umiejętności, pomocy terapeutycznej oraz pracy.

Szczególną uwagę poświęciliśmy relacjom koleżeńskim, przyjaźni oraz zainteresowaniom osób z autyzmem, ponieważ obszary te były dotąd najsłabiej poznane.

Jaki jest pożytek z OSY?

Wyniki Ogólnopolskiego Spis Autyzmu pomogą w dostosowaniu wsparcia udzielanego młodzieży i dorosłym z autyzmem w Polsce.

Dostępny bezpłatnie Raport OSA zostanie rozesłany do bibliotek i najważniejszych instytucji zajmujących się autyzmem w naszym kraju.

Czego się dowiedzieliśmy?

Wyniki OSY zostały zebrane w raporcie "Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce". Będzie dostępny nieodpłatnie w wersji elektronicznej i papierowej już od 29 listopada 2016 roku!

Materiały do pobrania

Informacja prasowa

Formularz zapotrzebowania na Raport OSA w wersji drukowanej

Raport z Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu jest również dostępny w formie drukowanej. Ponieważ liczba egzemplarzy jest ograniczona, zachęcamy do przesyłania zapotrzebowania zwłaszcza przedstawicieli ośrodków terapeutycznych, poradni, samorządów i innych instytucji, których pracownicy mogą skorzystać z publikacji.

Raport ma charakter bezpłatny, jednak prosimy o pokrycie kosztów wysyłki w wysokości 7 zł. Wpłat prosimy dokonywać dopiero po uzyskaniu od nas e-maila z potwierdzeniem dostępności egzemplarza dla Państwa.

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia.

Podstawowe informacje
* Imię
* Nazwisko
Instytucja
Adres do wysyłki
* Ulica (wraz z nr lokalu)
* Kod pocztowy
* Miejscowość
*E-mail
Telefon
Pytania i komentarze
* Wyrażam zgodęWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w celu realizacji projektu jest Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Ukryty Potencjał" w Warszawie.

Organizatorzy